0982327507

Fish Lice (Argulus)

Ký sinh trùng

Argulus ký sinh trùng vòng giáp xác khác, và to khoảng 1cm. chúng có một giác hút với phần miệng giống như kim khi chúng bám vào Koi và tiêm một chất độc. Điều này gây kích ứng mạnh với Koi và họ gãi, cạ mình và nhảy, có thể bị nhiễm khuẩn.

Nếu chúng lây nhiễm mang gây tổn thương nặng và thường tử vong. Hầu hết các biện pháp khắc phục antiparasite sẽ không giết chết rận cá, một loại hóa chất mạnh là cần thiết nhưng không bán rộng rãi. Hỏi một đại lý hoặc bác sĩ thú y chuyên nghiệp. Có thể dùng Dimilin hoặc thuốc tím.

Show Buttons
Hide Buttons