0982327507

Gill Maggots(Giòi mang)

Giòi mang

Gill maggots giòi là những con cái Ergasilus giáp xác ký sinh trưởng thành.

Ergasilus (giòi mang) sẽ xuất hiện như là ký sinh trùng xám và trắng đen dài vài mm bám vào các mang.

Có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng, làm xói mòn các sợi mang và cho phép các bệnh nhiễm trùng thứ cấp có điều kiện phát triển.

Show Buttons
Hide Buttons