0982327507

Saprolegnia Fungus (Nhiễm nấm)

Nhiễm nấm

Một trong những bệnh phổ biến nhất của Koi là nhiễm nấm. Các bào tử nấm sẽ phát triển bất cứ nơi nào trên Koi, trong đó có mang, ban đầu nảy mầm trên mô chết. Nấm phát triển sẽ phá bỏ các mô sống.

Nấm trên cơ thể xuất hiện như là bông, rất khó để phát hiện nếu Koi nhiễm nấm trong mang, nhưng nếu nó bám ở bề mặt tiếp xúc không khí thì có thể phát hiện.

Điều trị bằng các loại thuốc sát trùng ngoài da như Tetra Nhật kết hợp muối sẽ cho kết quả tốt!

Show Buttons
Hide Buttons