Thứ sáu, ngày 24/09/2021
04Th05

Máy Sục Khí Hồ Koi Resun LP 20 – 40 – 60 – 100

Máy sục khí Resun LP 20(220-240V 50/60Hz, 17w, 22l/Min, 0,028MPa, 2,2m, 6 outlet)

Máy sục khí Resun LP 40 (220-240V 50/60Hz, 35w, 50l/Min, 0,030MPa, 2,8m, 12 outlet)

Máy sục khí Resun LP 60 (220-240V 50/60Hz, 50w, 70l/Min, 0,037MPa, 3,5m, 14 outlet)

Máy sục khí Resun LP 100 (220-240V 50/60Hz, 100w, 140l/Min, 0,042MPa, 4m, 33

Đặt hàng nhanh

Bạn bớt chút thời gian điền đủ thông tin nhé

Bài viết liên quan