0982327507

Trùng mỏ neo Anchor Worm

Trùng mỏ neo thực sự là nỗi ám ảnh của người chơi cá vàng

Ký sinh trùng giáp xác , Lernaea – Anchor Worm (trùng mỏ neo) là một ký sinh trùng phổ biến trên Koi là có thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt thường và có thể đạt 10 đến 12mm. Trùng mỏ neo dùng đầu của nó bám chặt vào mô của Koi, thân và đuôi của chúng thường dễ nhận biết.

Các giai đoạn chưa trưởng thành chúng tồn tại trong mang của Koi, khi trưởng thành chúng giao phối và con đực rời khỏi Koi, các con cái thụ tinh tồn tại trên cơ thể của cá Koi và tiếp tục phát triển, trở thành hình dạng con trùng mỏ neo quen thuộc.Con cái bám chặt vào da và mô của Koi. Các thiệt hại gây ra có thể trở thành một mục tiêu cho hay nấm nhiễm khuẩn lây lan.

Trùng mỏ neo đẻ trứng mà có thể không bị phát hiện ở hồ Koi và có thể nở ra khi điều kiện và nhiệt độ nước phù hợp.

Điều trị bằng cách loại bỏ ký sinh trùng với nhíp gây tê, đảm bảo rằng toàn bộ ký sinh trùng được lấy ra. Để chắc chắn loại bỏ hoàn toàn, nhúng một bông chồi trong dung dịch permanganat kali thoa mạnh mẽ lên trùng mỏ neo, với giải pháp này chúng sẽ rớt ra khỏi Koi. Phương pháp điều trị bao gồm Dimilin hoặc Paradex.

Show Buttons
Hide Buttons